The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Welcome

Welcome to the Schmidt - De Smidt genealogy site created by Erik Schmidt - de Smidt (click to email)! Countless hours of work have been put into research and documentation of these ancestors. I hope you will benefit from the information presented here.

Search

Use Google Site Search to search for any information on this site:

Source adaptations / Bronbewerkingen

1581 - 1800: Mayors of Axel / Burgemeesters Axel / Liste des bourgmestres d'Axel: Burgemeesters Axel.

1492 - 1746: Aldermen of Axel / Schepenen Axel / Les échevins d'Axel: Schepenen Axel.

1693 - 1733: Ambtsdragers onder den predikant Jacobus Amijs te Terneuzen.

1693 - 1733: Uit de "kerkelijcke handelingen" onder den predicant Jacobus Amijs te Terneuzen.

1665 - 1691: Uit de "kerckelijcke handelinghen" onder den predikant Enoch Biscop te Terneuzen.

1676: Cadzand, Retranchement en Terhofstede - Huizenlijst.

1723: Lijste van de baenders der landen onder de parochije van Cadsant met het Casteelpolderken soo als die tegenwoordigh betalen buijten den Thienhondert en Swartepolder. Omvat Cadzand, Zuidzande en Retranchement.

1648 - 1652: Begraafboek Cadzand inclusief Zuidzande en Nieuwvliet.

1702 - 1712: Begraafboek Cadzand.

1607 - 1810: 1607 - 1810: Cadzand huwelijken gesorteerd op de naam van de echtgenoot.

1722 - 1796: 1722 - 1796: Cadzand huwelijken waalse kerk.

Lijst van waalse vluchtelingen in Cadzand.

Lijst van waalse vluchtelingen in Aardenburg.

Waalse vergadering Cadzand 1718.

Nieuwvliet - Gewijzigde huisnummering ingaande 1 October 1951.

Lijsten van de roomsgesind persoonen wonende onder de parochij van Cadsandt in de 18e eeuw. Omvat Cadzand, Retranchement, Terhofstede en Zuidzande.

Nieuwvliet - Capitale schatting 1665.

Cadzand - Capitale schatting 1665.

Overzicht van de belgische inwoners gehuwd voor de municipale administraties van de kantons Axel, Hulst, IJzendijke, Oostburg en Sluis in de jaren VII en VIII (oktober 1798 - september 1800).

De aanteijckinghe van de dooden op 't Retrenschement gheseght Cadsandrija int Eijlandt van Cadtsandt (23.01.1647 - 13.06.1648).

Cadzand: Doopboek Hervormde Kerk 1607 - 1661.

Lijste van de tauxatie der huysen op St. Cruys (1747).

Sint Kruis Volkstelling 1687 / 1688.

Stichting der Hervormde Gemeente te Sint Kruis (den 1en july 1652).

Lijste en opeaeve gedaen door de ingezetenne van het district Zuidzande van hunne landen die met zomervrugten moeten worden bezaeijd of braeklanden op den feb. 1795.

De consistorale kerken van Sluis en Izendijke tijdens het Fransche Keizerrijk.

Lijst der personen die in het graf op de Krabbeschans zijn begraven (1807 - 1904).